Blues Juniors hallituksen tiedote
11.8.2017 15:04 Uutiset / Pääsivusto

Tiedote kasvattajaseurasopimuksen sisällöstä ja BJR / EPS / EKS neuvotteluista 19.7.2017 / vastine EPS ja EKS tiedotteeseen 26.7.20127

Peruslähtökohdat ja taustaa jääresurssien jaolle

BJR taustalla on ollut kahden eri seuran yhdistyminen (Jäähonka ja EJK). Yhdistymisen tavoitteena on ollut jääresurssien tehokkaampi käyttö, isomman seuran mukanaan tuoma taloudellinen vakavaraisuus sekä toiminnan kehittäminen ja parantaminen yleisesti. Yhdistyminen on ollut mahdollista Jääurheilun Tuen jäsensopimukseen kirjatulla tavalla, jonka mukaan yhdistyvät seurat saavat käyttöönsä kahden yhdistyvän seuran jääresurssit ja taloudelliset vastuut. Ennen yhdistymisiä resurssit olivat jaettu 25 % jokaiselle seuralle (alkuperäiseuroja olivat Jäähonka, EJK, EPS ja EKS). Eri yhdistymisien jälkeen resurssit tulee jäsensopimuksen mukaan jakaa siten, että BJR:llä on käytössä 50 % jääresursseista ja vastuista, EPS:llä 25 % ja EKS:llä 25 %. Vastuilla tarkoitetaan BJR:n osuutta ja vastuuta Jääurheilun Tuki ry:n pankkilainoista liittyen jäähallirakentamiseen.

Huomionarvoista asiassa on lisäksi se, että Espoo United (ry) ei ole Jääurheilun Tuki ry:n jäsen eikä se ole automaattisesti oikeutettu Jääurheilun tuen hallinnoimiin jääresursseihin, elleivät Jääurheilun Tuki ry:n jäsenseurat muuta keskenään sovi.

Parhaan ymmärryksemme mukaan - jota ei suoraan kuitenkaan kerrota tai ilmoiteta - EPS:n perimmäinen ja lopullinen tahtotila seurarakenteissa, jääresurssien käytössä ja jaossa on se, että jääkiekolle osoitetut jääresurssit tulee jakaa Espoossa tasan kolmen eri seuran kanssa huolimatta siitä, että jääresurssien perusteltu tarve eri seuroissa on eri suuri. Jääresurssien tarpeen erisuuruisuus perustuu pelkästään jo joukkue- ja pelaajamääriin sekä siihen että mm. edustusjoukkueiden pelaajien jääntarve on suurempi kuin muilla juniorijoukkueilla tai 8-vuotiaalla tyttö- tai poikakiekkoilijalla tai ringettepelaajalla.

Kasvattajaseurasopimuksesta

Kasvattajaseurasopimuksen seuroja koskevat toiminnalliset periaatteet on julkaistu kaikkien kasvattajaseurojen sivuilla jo vuonna 2015. Näitä periaatteita on enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi noudatettu jo kahden kauden ajan kasvattajaseurojen kesken. Kasvattajaseurasopimus ei tuonut mitään muutosta tai uusia periaatteita espoolaisen juniorijääkiekon toimintaperiaatteisiin tai EPS:n tai EKS:n junioripelaajien mahdollisuuteen päästä mukaan edustuskiekkoon jollain tasavertaisemmalla tavalla kuin aikaisemminkaan vaikka näin väitetäänkin. EPS ja EKS pelaajilla on samat mahdollisuudet edustuskiekkopaikkaan kuin BJR pelaajilla. Osaaminen ja taidot ratkaisevat edustuskiekkopaikat kaikkien espoolaisten junioripelaajien osalta.

Kasvattajaseurasopimuksen muu sisältö yksinkertaistettuna oli jääresursseilla kiristäminen EPS:n ja EKS:n toimesta. Jotta Espoo Unitedilla (ry) olisi riittävät ja edustusjoukkueiden tarvitsemat jääresurssit käytössään tulee Espoo Unitedin (ry) taipua EPS / EKS:n taloudellisiin vaatimuksiin. Jääresursseilla kiristämisen mahdollisuus perustuu päätöksentekojärjestelmään Jääurheilun Tuki ry:ssä, jonka yhtenä tehtävänä on huolehtia jääresurssien koordinoinnista Espoossa.

Kasvattajaseurasopimuksen ehdoista = vaatimuksista neuvottelivat pääasiassa EPS ja EKS. BJR:llä ei ollut muuta roolia sopimuksessa ja sen ehdoissa kuin allekirjoitusvelvollisuus, jos se omalta osaltaan halusi Espoo Unitedin (ry) alla olevilla edustusjoukkueilla olevan riittävä ja tarvittava jäämäärä käytössään kaudella 2017-2018.

Ennen kuin kasvattajaseurasopimus 23.4.2017 oli allekirjoitettavissa, BJR luovutti EPS / EKS vaatimuksesta Jääurheilun Tuki ry:n sille prosenttiperusteisesti osoittamista jäistä yhteensä 7 viikkotuntia jäätä EPS:lle ja EKS:lle.

Espoo United (ry) ei lupauksistaan huolimatta pystynyt ottamaan vastattavakseen junioriedustusjääkiekon toimintoja ja esitti BJR:lle heinäkuussa 2017 pyynnön jatkaa joukkueiden toiminnoista huolehtimista myös kaudella 2017-2018. EPS ja EKS eivät tätä hyväksyneet, jonka johdosta EPS ja EKS ovatkin jo esittäneet Jääurheilun Tuki ry:lle vaatimuksen, että edustusjoukkueiden käytössä olevia jääresursseja tulee vähentää 45 viikkotunnista 15 viikkotuntiin. Tämä jääresurssimäärä 45 h / viikko olisi siis ollut Espoo Unitedin (ry:n) käytössä sen operoidessa joukkueita, mutta nyt kun joukkueet ovat BJR:n hallinnon alaisia, niin EPS / EKS vaativat edellä mainitusta jäämäärästä omaan käyttöönsä yhteensä 30 h. On selvää, että edustusjuniorijääkiekko ei pysty sanotulla jäämäärällä toimimaan.

BJR:ltä on lisäksi pyydetty, että se ottaisi huolehtiakseen Naisten SM-sarjajoukkueen toiminnot. BJR puheenjohtaja Jarmo Muukkonen on tiedustellut EPS:ltä ja EKS:ltä miten asia tulisi käytännössä hoitaa eli huolehtiiko BJR joukkueen operatiivisista toiminnoista vai ottaako ESP tai EPS joukkueen hoitaakseen. BJR on tiedustelussaan ilmoittanut pystyvänsä joukkueen operatiiviset toiminnot hoitamaan, mutta tarvitsee tehtävästä suoriutuakseen riittävän määrän jääresursseja. EPS ja EKS eivät ole vastanneet Muukkosen ensimmäiseen tai toiseenkaan tiedusteluun mitään, joten ainakaan BJR:llä ole tällä hetkellä mitään tietoa huolehtiiko mikään seura Naisten SM-sarjajoukkueen toiminnoista kaudella 2017-2018.

Neuvottelut 19.7.2017 ja niiden taustaa

Vastoin EPS:n ja EKS:n julkaisemaa seurojen sisäistä neuvottelupöytäkirjaa ja siihen kirjattua, neuvotteluehdotus tehtiin EPS:n puheenjohtajan Marit Mustosen aloitteesta ja vaatimuksesta. BJR:n neuvottelujen nauhoittamisvaatimus perustui kokemukseen osapuolten lukuisista neuvotteluista viimeisten kahden vuoden ajalta.

Päivää ennen kokousta BJR:n puheenjohtaja Jarmo Muukkonen esitti sähköpostitse jälleen kerran kysymyksen EPS:lle / EKS:lle, mikä on muiden kasvattajaseurojen todellinen tahtotila espoolaisen juniorijääkiekon rakenteessa. Kuten aikaisemminkaan, ei mitään kirjallista vastausta kysymyksiin saatu.

Koska EPS / EKS kaikki toimenpiteet hallitustasolla ja Jääurheilun Tuki ry:ssä juniorijääkiekon rakenteeksi Espoossa viittaavat siihen, että tahtotilana on kaikin käytettävissä olevin keinoin saada käyttöönsä BJR:ltä sen Jäähongan ja EJK:n yhdistymisen avulla saamat sekä taloudelliset että toiminnalliset hyödyt, ei BJR voi hyväksyä EPS / EKS vaatimuksia toimintamallista, varsinkin kun se aiheuttaisi merkittäviä ongelmia BJR:n omille jäsenille.

Esimerkkinä EKS/ EPS toiminnasta ja neuvotteluiden taustasta voidaan mainita, että lokakuussa 2016 kaikkien kasvattajaseurojen toiminnanjohtajat ja valmennuspäälliköt laativat suunnitelman jääresurssien jaosta kaudelle 2017-2018 ja toimittivat sen kasvattajaseurojen hallituksille hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa oli ensimmäisen kerran huomioitu jääresurssien perusteltu tarve seuroittain ja esitys oli valmiina hyvissä ajoinen ennen seuraavan kauden alkua. BJR hyväksyi esityksen omalta osaltaan ja EPS / EKS eivät vastanneet pyynnöistä huolimatta esitykseen millään tavoin.

Esitykseen vastattiin vasta n. puolen vuoden kuluttua 9.3.2017. Menemättä tarkemmin EPS / EKS esityksen yksityiskohtiin esittävät EPS ja EKS, että Espoo Unitedille (ry) osoitettujen jääresurssien jälkeen jaettaisiin loput jääresurssit kasvattajaseuroittain 40 %, 30 % ja 30 % ja myöhemmin uuden jäähallin valmistuttua esitys tarkoitti jääresurssien jakoa 33 %, 33 %, 33 %. Edellä mainittu esitys kaudelle 2017-2018 olisi tarkoittanut BJR:n osalta 26 viikkotunnin menetystä jääresursseissa ja käytännössä 6-8 juniorijoukkueen toimintojen lopettamista ja päättymistä BJR:n alaisuudessa sekä joukkueiden pakkosiirtoa EPS / EKS alaisuuteen. Todettakoon kuriositeettina, että vastaavaa joukkueiden siirtoa yritettiin n. kaksi vuotta sitten, mutta se kariutui siihen, että joukkueet eivät siirtoon suostuneet. Jäänjako edellä mainitulla tavalla oli siis EPS / EKS vaatimuksena, jotta Espoo Unitedilla (ry) olisi edustusjoukkueiden tarvitsemat jääresurssit käytössään.

BJR ilmoitti heti 19.7.2017 neuvotteluiden aluksi, että neuvotteluille ei ole edellytyksiä, jos EPS / EKS vaatimus kaudelle 1.5.2017-30.4.2018 on erillisen junioriorganisaation rakentaminen. Neuvotteluille ei myöskään ollut riittäviä edellytyksiä, koska EPS ja EKS eivät vastanneet mitään päivää ennen tehtyyn kirjalliseen kysymykseen EPS / EKS todellisesta tahtotilasta joukkuerakenteiksi Espoossa. BJR hallitus ei tässä tiedotteessaan yksilöi, miksi uuden erillisen junioriorganisaation rakentaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta kuluvalle kaudelle ja toteaa asian vain näin olevan.

Päätöksentekoon junioriedustuskiekkoon liittyen todettakoon kuriositeettina myös se, että EPS ja EKS edustajat ovat istuneet BJR:n hallituksessa useamman vuoden ajan, kun BJR on hallinnoinut ja operoinut edustusjoukkueita. Eli molemmilla seuroilla on ollut mahdollisuus osallistua päätöksentekoon koskien junioriedustusjääkiekkoa. EPS ja EKS edustajat jäivät pois BJR hallitustyöskentelystä omasta aloitteestaan. Lisäksi BJR perusti kaksi vuotta sitten Espoolaisen junioriedustuskiekon ohjausryhmän, jossa jokaisesta kasvattajaseurasta oli kaksi jäsentä. Alun perin ryhmän tarkoitus oli nimenomaisesti käsitellä edustuskiekkoon liittyviä asioita resurssitarpeineen, mutta ryhmän toiminta ja päätöksenteko ohjautuivat EPS / EKS aloitteesta muuhun kuin junioriedustuskiekkoon sen tarvitsemiin resursseihin ja toimintaperiaatteisiin.

BJR on tarjonnut lukuisa kertoja junioriedustuskiekon operoimismahdollisuutta myös EPS / EKS:lle. Kiinnostusta joukkueiden operoimiselle ei kuitenkaan ole ollut ja EPS / EKS ainoa vaatimus on palata vanhaan ns. Kiekko-Espoo ry malliin, josta seurojen silloisten puheenjohtajien yhteisellä päätöksellä haluttiin eroon sen toimimattomuuden vuoksi.

Kun EPS / EKS ehdoton edellytys yhteistyölle oli puolestaan erillisen edustuskiekko-organisaation rakentaminen jo kuluvalle kaudelle, jäivät neuvottelut 19.7.2017 lyhyiksi ja merkityksettömiksi. BJR:llä ja sen toiminnanjohtajalla oli kyllä valmiudet ja ohjeistus neuvotella erillisestä edustuskiekko-organisaatiosta ja sen rakentamisesta kaudelle 2018-2019, mutta näkemykset neuvottelujen perusedellytyksistä eivät kohdanneet.

Useamman vuoden kokemuksella voidaan ”yhteistyöneuvottelujen” pitävän sisällään aina peruslähtökohdan, jonka mukaan EPS ilmoittaa miten joku asia tai tilanne tulee hoitaa ja järjestellä ja jos näin ei toimita, ei junioriedustusjääkiekolla ole sen tarvitsemia jääresursseja käytössään.

Espoossa 11.8.2017

BJR hallitus.


   
Lisää uutisia
Blues
«  Kesäkuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Liity seuraan
Ilmoittautumiset
Kategoriat